วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555

ลูกค้าบางส่วน

 


1 โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพ กลุ่มทั่วไป
2 โรงพยาบาลเดชา กรุงเทพ กลุ่มทั่วไป
3 โรงพยาบาลจุฬาเวช สมุทรปราการ กลุ่มทั่วไป
4 โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนารท สระแก้ว กลุ่มทั่วไป
5 โรงพยาบาลขลุง จันทบุรี กลุ่มทั่วไป
6 โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน จันทบุรี กลุ่มทั่วไป
7 โรงพยาบาลมหาราช พระนครศรีอยุธยา กลุ่มทั่วไป
8 โรงพยาบาลไชโย อ่างทอง กลุ่มทั่วไป
9 โรงพยาบาลดงหลวง มุกดาหาร กลุ่มทั่วไป
10 โรงพยาบาลลำทะเมนชัย นครราชสีมา กลุ่มทั่วไป
11 โรงพยาบาลบางแพ ราชบุรี กลุ่มทั่วไป
12 โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ อุดรธานี กลุ่มทั่วไป
13 โรงพยาบาลธัญบุรี ปทุมธานี กลุ่มทั่วไป
14 โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ปทุมธานี กลุ่มรักษาสัตว์
15 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี กลุ่มทั่วไป
16 โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน ราชบุรี กลุ่มทั่วไป
17 บริษัท เบสท์ อีควิปเมนท์ เซ็นเตอร์ จำกัด นนทบุรี กลุ่มรักษาสัตว์
18 บริษัท เมดเซอร์จ จำกัด กรุงเทพ กลุ่มทั่วไป
19 บริษัท สกินแคร์ พัทยา ชลบุรี กลุ่มเสริมความงาม
20 เพลินพิมาน สปา กรุงเทพ กลุ่มเสริมความงาม
21 อายุรวัฒน์คลีนิคเวชกรรม กรุงเทพ กลุ่มทั่วไป
22 หจก. น้ำฝนฟาร์ม สระบุรี กลุ่มรักษาสัตว์
23 บริษัท ซาเด้ สกินโซลูชั่น กรุงเทพ กลุ่มเสริมความงาม
24 คลีนิค พีโอพี กรุงเทพ กลุ่มเสริมความงาม
25 คลีนิคธิติกร อุดรธานี กลุ่มเสริมความงาม
26 บริษัท สมชายเซอร์วิส กรุงเทพ กลุ่มทั่วไป
27 บริษัท ที.เอ. เซ็นทรัลแล็บ จำกัด นนทบุรี กลุ่มทั่วไป
28 บริษัท เรดิโอ ดิลิเวอรี่ จำกัด สมุทรปราการ กลุ่มทั่วไป
29 บริษัท อัลติเมทเมดิคอลเทคโนโลยี จำกัด กรุงเทพ กลุ่มทั่วไป
30 กรีนการ์เด้น รักษาสัตว์ ปทุมธานี กลุ่มทั่วไป
31 หจก. สุมน เมดิคอล กรุงเทพ กลุ่มทั่วไป
32 บริษัท เอส เอส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด(ดร.สมชาย) กรุงเทพ กลุ่มเสริมความงาม
33 หจก.ทินกรซัพพลายแอนด์เซอร์วิส กรุงเทพ กลุ่มทั่วไป
34 หจก. สยามดาน่าเนสท์ กรุงเทพ กลุ่มทั่วไป
35 Siam International Medical Equipment Co.,Ltd. กรุงเทพ กลุ่มทั่วไป
36 โรงพยาบาลชุมพวง นครราชสีมา กลุ่มทั่วไป
37 โรงพยาบาลภักดีชุมพล ชัยภูมิ กลุ่มทั่วไป
38 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย กรุงเทพ กลุ่มทั่วไป
39 โรงพยาบาลเพชรเกษม2 กรุงเทพ กลุ่มทั่วไป
และจากเครื่องส่วนบุคคลจำนวนมากไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น